Chính sách bảo mật

Rxelectronics cam kết bảo vệ bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập và sẽ hạn chế việc sử dụng nó cho những mục đích mà chúng tôi tin rằng sẽ hỗ trợ chúng tôi phục vụ tốt hơn khách hàng của chúng tôi.
Vui lòng xem lại chính sách của chúng tôi được đặt ra bên dưới để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin điện tử.

Thu thập thông tin, sử dụng và chia sẻ


Đăng ký: Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký sử dụng trang web của chúng tôi hoặc các dịch vụ trực tuyến khác. Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ gửi thư, điện thoại và / hoặc số fax, địa chỉ email và thông tin khác về công ty của bạn cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn cho bạn.

Cách sử dụng trang web: Chúng tôi thu thập thông tin về việc sử dụng và điều hướng các trang web của chúng tôi bởi người dùng. Thông tin chúng tôi thu thập, bao gồm địa chỉ IP và trang của người dùng được xem trong khi truy cập trang web của chúng tôi, hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích các xu hướng, chẩn đoán các sự cố, bảo trì trang web và thu thập thông tin để sử dụng tổng hợp.

Bản tin và email: Chúng tôi có thể gửi cho bạn bản tin và email liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc thông tin khác mà chúng tôi tin rằng có thể được bạn quan tâm. Ngoài ra, chúng tôi có thể thông báo cho bạn về các cập nhật trang web.

Quyền truy cập và kiểm soát thông tin của bạn

Bạn có thể từ chối bất kỳ liên hệ nào trong tương lai từ chúng tôi bất cứ lúc nào. Bạn có thể làm như sau bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi:

Xem những dữ liệu mà chúng tôi có về bạn, nếu có
Thay đổi hoặc sửa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn
Hãy để chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn
Thể hiện bất kỳ mối quan tâm nào bạn có về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

Chúng tôi sẽ không bán hoặc thuê bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập thông qua các trang web của chúng tôi với bất kỳ ai. Và chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi tại info@RXelectronics.com nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.