Vui lòng liên hệ với rxelectronics

Tên công ty: RX Electronics Limited
Tên Liên lạc: Việc bán hàng
Địa chỉ nhà: Phòng C9,9/F Cánh hing Tòa nhà công nghiệp, hing Yip St, Kwun Tong, KL, HK
Liên hệ với chúng tôi qua email